USŁUGI KSIĘGOWE
Aktualności

Obowiązek sporządzania JPK 17 sierpnia 2016

Od 01 lipca 2016 przedsiębiorcy stosujący oprogramowane komputerowe do ewidencji finansowo-księgowej zostali zobligowani do przekazywania na żądanie organów podatkowych danych pochodzących z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK. Od 1 lipca 2016 obowiązek związany z JPK w zakresie struktury ewidencji Vat dotyczyć będzie dużych firm zgodnie z klasyfikacją wynikającą […]

Więcej
Obowiązek sporządzania-JPK - KAM Buchalteria - Usługi księgowe Białystok

Zapowiedź nowego limitu w płatnościach gotówkowych 9 marca 2016

W dniu 8 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt zakłada zmianę wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego. Zostanie ona obniżona do 15 tys. zł, […]

Więcej
- KAM Buchalteria - Usługi księgowe Białystok