USŁUGI KSIĘGOWE

Doradztwo

Doradztwo

  • Sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne w zakresie prawa podatkowego
  • Sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych
  • Optymalizacja podatkowa
  • Rejestracja spół‚ek w Krajowym Rejestrze Są…dowym, Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS

Usł‚ugi w zakresie doradztwa podatkowego i doradztwa prawnego są… wykonywane przez współ‚pracują…ce z biurem Kancelarie prawne.

Doradztwo - KAM Buchalteria - Usługi księgowe Białystok