USŁUGI KSIĘGOWE

Kadry i płace

  • Obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło) w tym: wystawianie umów zleceń, o dzieło
  • Sporządzanie i dostarczanie informacji przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy, raporty typu RMUA
  • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi
  • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
  • Rejestracja w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA)
  • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R PIT8AR
  • Sporządzanie rocznych informacji dla pracowników o dochodach (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40)
  • Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych
Kadry i płace - KAM Buchalteria - Usługi księgowe Białystok