USŁUGI KSIĘGOWE

Księgi rachunkowe

Księgi handlowe

 • Prowadzenie ksiąg handlowych oraz dodatkowych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie dokumentów otrzymanych od Klienta
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym i podatkowym dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • Sprawozdawczość statystyczna
 • Sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych
 • Sporządzanie – aktualizacja polityki rachunkowości
Księgi handlowe - KAM Buchalteria - Usługi księgowe Białystok

Księga przychodów i rozchodu

 • Prowadzenie księgi podatkowej oraz dodatkowych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży oraz rejestrów zakupu
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, VAT – UE
 • Sporządzanie comiesięcznych informacji finansowych
 • Sprawozdawczość statystyczna
 • Rozliczenie roczne
Księga przychodów i rozchodu - KAM Buchalteria - Usługi księgowe Białystok

Ryczałt ewidencjonowany

 • Określenie stawki ryczałtu
 • Prowadzenie ewidencji przychodu
 • Rozliczanie wysokości należnego podatku
 • Rozliczenie roczne PIT-28
 • Porady związane z prowadzoną działalnością
Ryczałt ewidencjonowany - KAM Buchalteria - Usługi księgowe Białystok