USŁUGI KSIĘGOWE
Aktualności

Obowiązek sporządzania JPK 17 sierpnia 2016

Od 01 lipca 2016 przedsiębiorcy stosujący oprogramowane komputerowe do ewidencji finansowo-księgowej zostali zobligowani do przekazywania na żądanie organów podatkowych danych pochodzących z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK.

Od 1 lipca 2016 obowiązek związany z JPK w zakresie struktury ewidencji Vat dotyczyć będzie dużych firm zgodnie z klasyfikacją wynikającą z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Średni i mali przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu ewidencji Vat od 1 stycznia 2017 roku, natomiast mikro przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 roku. Dodatkowo od 1 stycznia 2018 średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa zobowiązane będą na wezwanie organu do przekazania całego pliku JPK.

Rodzaj przedsiębiorcyWarunki uznania za przedsiębiorcę danego
rodzaju
Okres zwolnienia
Średni przedsiębiorcaŚrednioroczne zatrudnienie poniżej 250 pracowników i obrót netto poniżej 50 mln euroOd 01 lipca 2016 do 31
grudnia 2016
Mały przedsiębiorcaŚrednioroczne zatrudnienie poniżej 50 pracowników i obrót netto poniżej 10 mln euroOd 01 lipca 2016 do 31
grudnia 2016
Mikro przedsiębiorcaŚrednioroczne zatrudnienie poniżej 10 pracowników i obrót netto poniżej 2 mln euroOd 01 lipca 2016 do 31
grudnia 2017
Obowiązek sporządzania-JPK - KAM Buchalteria - Usługi księgowe Białystok